Prireditveni šotor 15 × 40 metrov

V primeru, da načrtujete prireditev zunaj, je najbolj ugodna rešitev, s katero se izognete vplivu vremena, postavitev prireditvenega šotora.

Šotor vam pripeljemo in postavimo ter po končani prireditvi tudi pospravimo in odpeljemo.

Prireditveni šotor je dimenzije 15 m × 40 m, lahko pa postavite druge dimenzije prireditvenega šotora, katerega osnovni razmak je 5 metrov.

Karakteristike prireditvenega šotora:

Širina: 15 m  
Dolžina: 40 m
Širina med stebri: (1 element): 5m
Stranska višina: 3 m
Sredinska višina: 5,5 m
Naklonski kot strehe: 18 stopinj